۱۲:۳۶:۳۸ - یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷
جمعیت کرمانشاه در آستانه پیری قرار دارد
جمعیت کرمانشاه در آستانه پیری قرار دارد
کرمانشاه_مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه با بیان اینکه ضریب جوانی جمعیت استان ما عدد ۲۵ است، گفت: جمعیت کرمانشاه در آستانه پیری قرار دارد.

علیرضا قبادی درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۲۲ درصد جمعیت استان را افراد تا ۱۴سال سن، ۷۲ درصد بین ۱۵ تا ۶۴ درصد و ۶ درصد نیز ۶۵ و بالاتر هستند. وی رتبه سالمندی استان کرمانشاه در سطح کشور یازدهم اعلام کرد و افزود: ضریب جوانی جمعیت استان ما عدد ۲۵ و این یعنی در آستانه پیری جمعیت قرار داریم. مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه با بیان اینکه نرخ امید به زندگی در میان مردان شهری ۷۱ و مردان روستایی ۶۸ است، بیان کرد: امید به زندگی میان زنان شهری ۷۳ و زنان روستایی ۶۸ است. وی گفت: آنچه از هرم جمعیتی برمی آید حکایت‌گر حرکت به سمت سالمندی است و لازم است طرح ها و راهکارهای مورد نیاز برای حفظ تعادل جمیعیتی در دستور کار قرار گیرد. کد خبر ۴۴۹۹۲۶۹
منبع :: https://www.mehrnews.com
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه