۱۲:۵۴:۰۷ - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
جمع آوری بیش از ۱۲ تن مواد غذایی فاسد در کرمانشاه
جمع آوری بیش از ۱۲ تن مواد غذایی فاسد در کرمانشاه
کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه گفت: بیش از ۱۲ تن مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته از ابتدای سال تاکنون در کرمانشاه از چرخه توزیع خارج شد.


کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه گفت: بیش از ۱۲ تن مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته از ابتدای سال تاکنون در کرمانشاه از چرخه توزیع خارج شد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه