۱۰:۳۲:۲۷ - سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
جمع آوری نذورات و قربانی‌های مردم خیر کرمانشاه در ۵۰ پایگاه کمیته امداد
جمع آوری نذورات و قربانی‌های مردم خیر کرمانشاه در ۵۰ پایگاه کمیته امداد
مدیرکل کمیته امداد امام (ره) استان گفت:۵۰ پایگاه ثابت و سیار این نهاد در سطح استان کرمانشاه در روز عید قربان نذورات و قربانی‌های مردم خیر را جمع آوری می‌کنند.


مدیرکل کمیته امداد امام (ره) استان گفت:۵۰ پایگاه ثابت و سیار این نهاد در سطح استان کرمانشاه در روز عید قربان نذورات و قربانی‌های مردم خیر را جمع آوری می‌کنند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه