۱۰:۰۲:۱۵ - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷
جمع آوری ۱۱ میلیارد ریال زکات در سنقروکلیایی طی سال گذشته
جمع آوری ۱۱ میلیارد ریال زکات در سنقروکلیایی طی سال گذشته
فرماندار سنقرو کلیایی در جلسه شورای زکات شهرستان با قدردانی از امام جمعه، رئیس کمیته امداد امام (ره) و سایر اعضاء ستاد زکات شهرستان که درپایان سال گذشته، جمع آوری ۱۱میلیارد ریال زکات محقق شده است، قدردانی نمود.


فرماندار سنقرو کلیایی در جلسه شورای زکات شهرستان با قدردانی از امام جمعه، رئیس کمیته امداد امام (ره) و سایر اعضاء ستاد زکات شهرستان که درپایان سال گذشته، جمع آوری ۱۱میلیارد ریال زکات محقق شده است، قدردانی نمود.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه