۱۳:۳۹:۴۹ - یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶
جهادگران با درک فرمان آتش به اختیار خدمت می‌کنند
جهادگران با درک فرمان آتش به اختیار خدمت می‌کنند
گروه جهاد و حماسه: جهادگران با درک بیانات رهبر معظم انقلاب در نقاط محروم حضور می‌یابند، جوانانی که با درک فرمان آتش به اختیار سفیر کار، تلاش و خدمت و مجاهدت هستند.

گروه جهاد و حماسه: جهادگران با درک بیانات رهبر معظم انقلاب در نقاط محروم حضور می‌یابند، جوانانی که با درک فرمان آتش به اختیار سفیر کار، تلاش و خدمت و مجاهدت هستند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه