۱۷:۳۸:۴۰ - چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶
حاج حبیب الله یعقوبی جانباز شیمیایی آسمانی شد
حاج حبیب الله یعقوبی جانباز شیمیایی آسمانی شد
فاجعه ی بمباران شیمیایی نودشه واقعه ی دردناکی است که صدای مظلومیت قربانیان آن تا همیشه ی تاریخ در گوش جهانیان باقی خواهد ماند.


فاجعه ی بمباران شیمیایی نودشه واقعه ی دردناکی است که صدای مظلومیت قربانیان آن تا همیشه ی تاریخ در گوش جهانیان باقی خواهد ماند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه