۱۳:۴۷:۴۴ - سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷
حاشیه‌نشینی، نیمه‌ی تاریک شهر
حاشیه‌نشینی، نیمه‌ی تاریک شهر
حاشیه‌نشینی و پیامدهای آن از بزرگ‌ترین معضل‌های شهری در کشورهای درحال‌توسعه به شمار می‌رود که مشکل‌های اجتماعی و اقتصادی فراوانی به وجود می‌آورد و توجه و کنترل وضعیت حاشیه‌نشینی و جلوگیری از گسترش بی‌رویه آن را در شهرهای کشور و مناطق محرومی همچون کرمانشاه را دوچندان می کند .

حاشیه‌نشینی و پیامدهای آن از بزرگ‌ترین معضل‌های شهری در کشورهای درحال‌توسعه به شمار می‌رود که مشکل‌های اجتماعی و اقتصادی فراوانی به وجود می‌آورد و توجه و کنترل وضعیت حاشیه‌نشینی و جلوگیری از گسترش بی‌رویه آن را در شهرهای کشور و مناطق محرومی همچون کرمانشاه را دوچندان می کند .
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه