10:04:32 - دوشنبه 28 مه 2018
حال و روز این روزهای استادیوم ۱۵ هزار نفری کرمانشاه
حال و روز این روزهای استادیوم ۱۵ هزار نفری کرمانشاه
وضعیت زخم های بجا مانده از کلنگ های افتتاحیه های مختلف و پروژه های نیمه کاره کرمانشاه این روزها دیگر از اعتراض و اعتصاب و انتقاد گذشته و انگار برخی از مسئولین استانی ما در امری نادر در کمک رسانی به آثار تاریخی با یکدیگر متفق القول شده اند که اگر پروژه ای عملیاتی نشد،

وضعیت زخم های بجا مانده از کلنگ های افتتاحیه های مختلف و پروژه های نیمه کاره کرمانشاه این روزها دیگر از اعتراض و اعتصاب و انتقاد گذشته و انگار برخی از مسئولین استانی ما در امری نادر در کمک رسانی به آثار تاریخی با یکدیگر متفق القول شده اند که اگر پروژه ای عملیاتی نشد، بتوان از بعد تاریخی آن در کمک به حافظه تاریخی نسل های آینده استفاده کرد و در این بین اداره ورزش و جوانان کرمانشاه و وضعیت استادیوم اش نیز گویا بی نصیب نمانده است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه