۹:۱۸:۲۹ - پنج شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۶
حجاب ابزاری در برابر تهاجم فرهنگی است
حجاب ابزاری در برابر تهاجم فرهنگی است
گروه اجتماعی: محمدی با بیان اینکه حجاب ابزاری در برابر تهاجم فرهنگی دشمنان است، گفت: بانوان جامعه با وجود حجاب در عرصه‌های مختلف علمی، اجتماعی، سیاسی و خانواده بسیار موفق بوده‌اند.


گروه اجتماعی: محمدی با بیان اینکه حجاب ابزاری در برابر تهاجم فرهنگی دشمنان است، گفت: بانوان جامعه با وجود حجاب در عرصه‌های مختلف علمی، اجتماعی، سیاسی و خانواده بسیار موفق بوده‌اند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه