۱۱:۰۶:۲۰ - شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷
حجاب حاصل عفاف درونی است
حجاب حاصل عفاف درونی است
گروه اجتماعی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه حفظ حجاب در جامعه‌ای که به لحظه مورد تهاجم فرهنگ‌های نا آشناست ضروری است، گفت: حجاب حاصل عفاف درونی است.


گروه اجتماعی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه حفظ حجاب در جامعه‌ای که به لحظه مورد تهاجم فرهنگ‌های نا آشناست ضروری است، گفت: حجاب حاصل عفاف درونی است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه