۱۵:۴۵:۱۹ - یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
حرکت‌های فرهنگی خیلی زود به نتیجه نمی‌رسد و فرهنگ‌سازی همیشه زمان می‌برد
حرکت‌های فرهنگی خیلی زود به نتیجه نمی‌رسد و فرهنگ‌سازی همیشه زمان می‌برد
گفت‌و‌گو با پرفسور سیدحسن امین حقوق‌دان، فیلسوف، تاریخ‌دان، نویسنده، مترجم، شاعر و ادیب ایرانی و خالق کتاب نفیس شاهنامه امین.

گفت‌و‌گو با پرفسور سیدحسن امین حقوق‌دان، فیلسوف، تاریخ‌دان، نویسنده، مترجم، شاعر و ادیب ایرانی و خالق کتاب نفیس شاهنامه امین.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه