۱۳:۳۷:۱۷ - شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
حضور نماینده فائو در سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه
حضور نماینده فائو در سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه
به منظور پروژه کمک فنی اضطراری فائو به مناطق زلزله زده جلسه‌ای باحضور نماینده فائو و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، برگزار شد.


به منظور پروژه کمک فنی اضطراری فائو به مناطق زلزله زده جلسه‌ای باحضور نماینده فائو و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، برگزار شد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه