۱۶:۲۴:۲۱ - سه شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۷
حضور ۱۷۰۰ کرمانشاهی در طرح تربیت حفاظ
حضور ۱۷۰۰ کرمانشاهی در طرح تربیت حفاظ
گروه فعالیت‌های قرآنی- در ۵۰ مؤسسه قرآنی استان کرمانشاه طرح تربیت حفاظ با حضور ۱۷۰۰ کرمانشاهی برگزار شد.


گروه فعالیت‌های قرآنی- در ۵۰ مؤسسه قرآنی استان کرمانشاه طرح تربیت حفاظ با حضور ۱۷۰۰ کرمانشاهی برگزار شد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه