به گزارش خبرگزاری برنا در کرمانشاه، فریدون یاوری مدیرکل محیط زیست استان کرمانشاه گفت: ۲۵ تیم واکنش سریع اطفا حریق در ۱۶۲هزار هکتار مناطق حفاظت شده محیط زیست استان برای خاموش کردن آتش سوزی های احتمالی در سریع ترین زمان ممکن نشکیل شده اند.

یاوری در ادامه با بیان اینکه در سال گذشته ۲۹۸ هکتار از اراضی محیط زیست (بیشتر در منطقه حفاظت شده بیستون) استان سال گذشته دچار حریق شد، افزود: در سال گذشته از نظر تعداد آتش سوزی روند کاهشی داشتیم (۶ مورد) ولی به لحاظ وسعت روند افزایشی داشتیم و این به دلیل عدم اجازه ورود به موقع تیم های واکنش سریع محیط زیست به محل آتش سوزی از سوی پادگان های نظامی بود.

خبر جدید  کارآفرینان برتر کرمانشاهی تجلیل شدند

او با اشاره به آتش سوزی سال گذشته منطقه حفاظت شده بیستون گفت: این آتش سوزی به دلیل آتش زدن علف های هرز پیرامون پادگانی رخ داد و وقتی نیروهای واکنش سریع محیط زیست برای خاموش کردن آتش مراجعه کردند به آنها اجازه ورود به منطقه را ندادند برای همین آتش ۲ روز طول کشید و بخش وسیعی از این منطقه آتش گرفت.

خبر جدید  مشارکت‌های اجتماعی ضرورت امروز کشور است

او در ادامه آتش سوزی عمدی برای وسعت اراضی کشاورزی، کمبود امکانات و تجهیزات اطفا حریق و نیروی انسانی را مهم ترین مشکلات محیط زیست برای اطفا حریق برشمرد، که نیازمند نوسازی جدی تجهیزات و تعامل گسترده دیگر نهاد ها است.

یاوری در پایان با اشاره به افزایش تردد گردشگران در منطقه چالابه خواستار ایجاد محدودیت برافروختن آتش برای پخت و پز از سوی آنها شد.

خبر جدید  منابع طبیعی هر جامعه میراث خدادادی آن جامعه است