۸:۱۵:۲۰ - چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷
حلقه های صالحین همچون سدی از بسیجیان محافظت می کند
حلقه های صالحین همچون سدی از بسیجیان محافظت می کند
مسئول تعلیم و تربیت سپاه ناحیه عشایری کرمانشاه گفت: حلقه های صالحین می تواند همچون سدی آهنین از بسیجیان در برابر حوادث و آسیب های اجتماعی و مضرات فضای مجازی محافظت کند.


مسئول تعلیم و تربیت سپاه ناحیه عشایری کرمانشاه گفت: حلقه های صالحین می تواند همچون سدی آهنین از بسیجیان در برابر حوادث و آسیب های اجتماعی و مضرات فضای مجازی محافظت کند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه