۹:۵۶:۱۳ - پنج شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷
حمایت از تولید داخلی از ارکان اقتصاد مقاومتی است
حمایت از تولید داخلی از ارکان اقتصاد مقاومتی است
گروه اقتصادی- محمدی اظهار کرد: حمایت از تولید داخلی از ارکان اقتصاد مقاومتی و خرید کالای ایرانی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی مورد تأکید مقام معظم رهبری است.


گروه اقتصادی- محمدی اظهار کرد: حمایت از تولید داخلی از ارکان اقتصاد مقاومتی و خرید کالای ایرانی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی مورد تأکید مقام معظم رهبری است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه