12:36:07 - یکشنبه 23 دسامبر 2018
حمایت از یادواره مردمی، ازجمله راهکارهای ترویج فرهنگ ایثار است
حمایت از یادواره مردمی، ازجمله راهکارهای ترویج فرهنگ ایثار است
شورای معاونین و روسای ادارات بنیاد کرمانشاه باهدف بررسی مسائل و مشکلات و برنامه‌های مجموعه اداری بنیاد استان تشکیل جلسه داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، نشست شورای معاونین و روسای شهرستانهای ادارات بنیاد تابعه استان کرمانشاه، باهدف بررسی مسائل و مشکلات و هماهنگی هر چه بیشتر ادارات تابعه بنیاد استان، به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین هادی عسگری مدیرکل در سالن جلسات ساختمان اداری برگزار شد.
در این نشست یکروزه حجتالاسلام عسگری با قدردانی از زحمات و تلاشهای بهعملآمده از سوی معاونین ستاد و روسای شهرستانها، تعامل و هماهنگی مسئولین مجموعه بنیاد با دستگاههای سطح استان بهویژه فرمانداران و در رأس آن شخص استاندار را بسیار مطلوب عنوان کرد.
حجتالاسلام عسگری گفت: این نشست به این منظور است که مسائل و مشکلات خود را با رعایت اولویتها در فضای مهربانی بدون هیچ دغدغهای بیان کرده و به دنبال پیدا کردن راهحل و راهکارهای لازم در این زمینه باشیم.
مدیرکل بنیاد کرمانشاه در ادامه با اشاره به این مطلب که در راستای نص صریح قرآن مجید در روز قیامت همه مسئولان را در محضر الهی نگه میدارند تا به اعمال و رفتارهای آنان رسیدگی شود اظهار داشت: همه تلاش کنیم که در جامعه خیرخواه مردم، خیرخواه زیردست و خیرخواه اربابرجوع باشیم و در فضایی آکنده از مهر و محبت به مسائل و مشکلات
جذب وامهای خوداشتغالی، فرصتی مغتنم برای ایثارگران است.
مردم بپردازیم که انشا الله در روز محشر ما را زیاد نگه ندارند.
مسئول بنیاد استان آنگاه به تعامل و همکاری مجموعه بنیاد با نهادهای مردمی اشاره کرد و افزود: همکاری در برگزاری یادوارههای مردمی و نیز توجه به برنامههای حسینیههای شاهد باید از اولویتهای کاری بنیاد استان بوده و هر آنچه در توان داریم در این مسیر به کاربندیم.
مدیرکل بنیاد کرمانشاه سپس به نشستهای شورای فرهنگ ایثار و شهادت استان گریزی زد و اظهار داشت: برنامههای بسیار خوبی در این نشستها به تصویب رسیده است که ازجمله آن فضای معماری شهری استان که ازجمله راهکارهای مهم جهت ترویج هرچه بهتر فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است.
حجتالاسلام عسگری سپس به چند توصیه اداری بسنده کرد و تشویق هنرمندان و قرآن آموزان ایثارگر و همچنین همکاران تلاشگر را ازجمله راهکارهای پیش برد اهداف سازمانی برشمرد و اضافه کرد: ایجاد انگیزش در افراد و همکاران بنیاد میتواند در بسیاری از موارد راه گشا و ترغیبکننده باشد.
مدیرکل بنیاد کرمانشاه در پایان از جذب وامهای کارآفرینی روستایی توسط ایثارگران بهعنوان فرصتی بسیار مغتنم در جهت اشتغال ایثارگران متقاضی شغل بیان کرد و تلاش و جدیت همکاران در اطلاعرسانی بهتر در جذب این تسهیلات را از سوی ایثارگران خواستار شد.
گفتنی است در ابتدای این نشست معاونین ۴ گانه بنیاد در تعاملی دوسویه با روسای ادارات بنیاد استان به بررسی برنامهها و فعالیتهای اجرایی آنان بر اساس امکانات و اعتبارات موجود پرداختند. حمایت از یادواره مردمی، ازجمله راهکارهای ترویج فرهنگ ایثار است حمایت از یادواره مردمی، ازجمله راهکارهای ترویج فرهنگ ایثار است حمایت از یادواره مردمی، ازجمله راهکارهای ترویج فرهنگ ایثار است حمایت از یادواره مردمی، ازجمله راهکارهای ترویج فرهنگ ایثار است
منبع :: http://kermanshah.iribnews.ir

خبر جدید  سومین جشنواره شعر کودک هورامان
0/5 (0 نقد و بررسی)
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه