۱۳:۴۹:۳۸ - یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
حوزه آسیب‌های اجتماعی دارای یک ردیف اعتبار ملی باشد
حوزه آسیب‌های اجتماعی دارای یک ردیف اعتبار ملی باشد
گروه اجتماعی – استاندار کرمانشاه با بیان اینکه کرمانشاه پایلوت مبارزه با آسیب‌های اجتماعی قرار گیرد، گفت: حوزه آسیب‌های اجتماعی باید دارای یک ردیف اعتبار ملی باشد.


گروه اجتماعی – استاندار کرمانشاه با بیان اینکه کرمانشاه پایلوت مبارزه با آسیب‌های اجتماعی قرار گیرد، گفت: حوزه آسیب‌های اجتماعی باید دارای یک ردیف اعتبار ملی باشد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه