۱۶:۳۵:۲۱ - جمعه ۲۴ شهریور ۱۳۹۶
خانواده سلول اصلی جامعه است
خانواده سلول اصلی جامعه است
گروه اجتماعی: امام جمعه کرمانشاه با اشاره به اینکه امروز خانواده مورد غفلت قرار گرفته است، گفت: خانواده سلول اصلی جامعه است.

گروه اجتماعی: امام جمعه کرمانشاه با اشاره به اینکه امروز خانواده مورد غفلت قرار گرفته است، گفت: خانواده سلول اصلی جامعه است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه