۱۲:۳۸:۲۳ - شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷
خبرسازی بخش خبر شبکه زاگرس
خبرسازی بخش خبر شبکه زاگرس
سه جایزه برتر در بیست و یکمین جشنواره تولیدات مراکز استان‌ها بخش خبر شبکه زاگرس توانست با کشب سه جایزه برتر خبر ساز شود


سه جایزه برتر در بیست و یکمین جشنواره تولیدات مراکز استان‌ها بخش خبر شبکه زاگرس توانست با کشب سه جایزه برتر خبر ساز شود
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه