۱۷:۲۹:۲۶ - دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
خبرنگاران باید به ‌دور از گرایش‌های حزبی و سلیقه‌ای عمل کنند
خبرنگاران باید به ‌دور از گرایش‌های حزبی و سلیقه‌ای عمل کنند
مسئول تعلیم و تربیت سپاه ناحیه سرپل ذهاب گفت: خبرنگار ان باید به ‌دور از گرایش‌های حزبی و سلیقه‌ای باصداقت و امانت‌داری به نقش حرفه‌ای و رسالت خودشان بربیایند.


مسئول تعلیم و تربیت سپاه ناحیه سرپل ذهاب گفت: خبرنگار ان باید به ‌دور از گرایش‌های حزبی و سلیقه‌ای باصداقت و امانت‌داری به نقش حرفه‌ای و رسالت خودشان بربیایند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه