۱۰:۵۶:۰۷ - چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
خبرنگاران طلایه داران مقابله با عملیات روانی دشمن
خبرنگاران طلایه داران مقابله با عملیات روانی دشمن
در مقطع کنونی دشمن با عملیات روانی قصد دارد اتحاد و همبستگی داخلی را هدف قرار دهد که خبر نگاران نقش مهمی در مقابله با آن دارند.


در مقطع کنونی دشمن با عملیات روانی قصد دارد اتحاد و همبستگی داخلی را هدف قرار دهد که خبر نگاران نقش مهمی در مقابله با آن دارند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه