۷:۵۵:۳۹ - سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷
خدمات رسانی گروه جهادی دانشجویان اسلام آبادغرب در مناطق محروم شهرستان
خدمات رسانی گروه جهادی دانشجویان اسلام آبادغرب در مناطق محروم شهرستان
دانشجویان بسیجی این روز ها در قالب گروه های جهادی در مناطق محروم شهرستان اسلام آبادغرب ایام فراغت تابستان را تبدیل به فرصت خدمات رسانی کردند.


دانشجویان بسیجی این روز ها در قالب گروه های جهادی در مناطق محروم شهرستان اسلام آبادغرب ایام فراغت تابستان را تبدیل به فرصت خدمات رسانی کردند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه