۱۱:۳۳:۰۷ - دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
خدمت صادقانه به خلق برترین اعمال نزد خداوند است
خدمت صادقانه به خلق برترین اعمال نزد خداوند است
مدیرکل زندان‌های کرمانشاه گفت: خدمت صادقانه به خلق به ویژه زندانیان وخانواده محروم آنان برترین اعمال انسان نزد خداوند است


مدیرکل زندان‌های کرمانشاه گفت: خدمت صادقانه به خلق به ویژه زندانیان وخانواده محروم آنان برترین اعمال انسان نزد خداوند است
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه