۹:۱۸:۴۶ - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷
خرمشهرهایی که در پیش است
خرمشهرهایی که در پیش است
اینکه رهبر انقلاب چندی پیش از “خرمشهرهای پیش رو” سخن به میان آوردند نیز ناظر به همین موضوع است که خرمشهر به عنوان یک نماد شناخته می‌شود.


اینکه رهبر انقلاب چندی پیش از “خرمشهرهای پیش رو” سخن به میان آوردند نیز ناظر به همین موضوع است که خرمشهر به عنوان یک نماد شناخته می‌شود.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه