۹:۱۶:۰۶ - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
خروج آمریکا از برجام سند غیر قابل اعتماد بودن این کشور است
خروج آمریکا از برجام سند غیر قابل اعتماد بودن این کشور است
امام جمعه گیلانغرب گفت: خروج امریکا از برجام سند غیر قابل اعتماد بودن این کشور است آیا وقت ان نرسیده دولتمردان بجای اعتماد به مذاکرات به توان فرزندان ایران اعتماد کنند ؟


امام جمعه گیلانغرب گفت: خروج امریکا از برجام سند غیر قابل اعتماد بودن این کشور است آیا وقت ان نرسیده دولتمردان بجای اعتماد به مذاکرات به توان فرزندان ایران اعتماد کنند ؟
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه