۷:۵۴:۵۸ - شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
خروج امریکا از برجام برای ما یک نعمت بود
خروج امریکا از برجام برای ما یک نعمت بود
امام جمعه شهرستان صحنه گفت : خروج امریکا از برجام برای ما یک نعمت بود همانطور که جنگ برای ما برکات بسیاری داشت و ما توانستیم در عرصه های مختلف به خودشکوفایی برسیم.


امام جمعه شهرستان صحنه گفت : خروج امریکا از برجام برای ما یک نعمت بود همانطور که جنگ برای ما برکات بسیاری داشت و ما توانستیم در عرصه های مختلف به خودشکوفایی برسیم.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه