۹:۱۰:۳۰ - سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷
خریداری بیش از ۵۷۲ هزار تن گندم در استان کرمانشاه
خریداری بیش از ۵۷۲ هزار تن گندم در استان کرمانشاه
مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۹ کشورگفت: بیش از ۵۷۲ هزار تن گندم از مزارع استان کرمانشاه برداشت و خریداری شده است.


مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۹ کشورگفت: بیش از ۵۷۲ هزار تن گندم از مزارع استان کرمانشاه برداشت و خریداری شده است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه