۱۲:۴۲:۰۸ - دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
خریداری ۵۱ هزار تن گندم از کشاورزان مناطق گرمسیری در کرمانشاه
خریداری ۵۱ هزار تن گندم از کشاورزان مناطق گرمسیری در کرمانشاه
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۹ کشور گفت: ۶۳ مرکز خرید برای کشاورزان در مناطق مختلف استان کرمانشاه در نظر گرفته شده است.


مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۹ کشور گفت: ۶۳ مرکز خرید برای کشاورزان در مناطق مختلف استان کرمانشاه در نظر گرفته شده است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه