۱۶:۰۶:۲۲ - پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷
خرید تضمینی بیش از ۵۱ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در استان کرمانشاه
خرید تضمینی بیش از ۵۱ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در استان کرمانشاه
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۹ کشور گفت: از ابتدای فصل برداشت تا کنون بیش از ۵۱ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در مناطق گرمسیری استان کرمانشاه خریداری شده است.


مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۹ کشور گفت: از ابتدای فصل برداشت تا کنون بیش از ۵۱ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در مناطق گرمسیری استان کرمانشاه خریداری شده است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه