۱۲:۱۳:۴۲ - سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
خرید تضمینی ۶۰۴ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان کرمانشاهی
خرید تضمینی ۶۰۴ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان کرمانشاهی
از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش از ۶۰۴ هزار تن گندم توسط مراکز خرید تضمینی از کشاورزان استان کرمانشاه خریداری شده است.


از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش از ۶۰۴ هزار تن گندم توسط مراکز خرید تضمینی از کشاورزان استان کرمانشاه خریداری شده است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه