۹:۳۴:۲۱ - یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
خرید ۲۰ هزار تن کلزا از کشاورزان استان کرمانشاه
خرید ۲۰ هزار تن کلزا از کشاورزان استان کرمانشاه
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از خرید ۲۰ هزار تن دانه روغنی کلزا در این استان خبر داد.


معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از خرید ۲۰ هزار تن دانه روغنی کلزا در این استان خبر داد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه