۱۲:۱۵:۱۵ - شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶
خسارت هفت میلیارد ریالی زلزله به بخش شیلات قصرشیرین
خسارت هفت میلیارد ریالی زلزله به بخش شیلات قصرشیرین
معاون برنامه ریزی امور عمرانی قصر شیرین میگوید؛ زلزله هفت میلیارد ریال خسارت به بخش شیلات قصرشیرین وارد کرد.


معاون برنامه ریزی امور عمرانی قصر شیرین میگوید؛ زلزله هفت میلیارد ریال خسارت به بخش شیلات قصرشیرین وارد کرد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه