۱۰:۲۴:۱۸ - یکشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۷
خسارت یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریالی آتش سوزی به مزارع سنقر وکلیایی
خسارت یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریالی آتش سوزی به مزارع سنقر وکلیایی
فرماندار سنقرو کلیایی گفت: وقوع آتش سوزی در مزارع گندم شهرستان سنقروکلیایی یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون خسارت برجای گذاشت.


فرماندار سنقرو کلیایی گفت: وقوع آتش سوزی در مزارع گندم شهرستان سنقروکلیایی یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون خسارت برجای گذاشت.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه