۱۰:۲۲:۲۳ - شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
خسارت ۷۷ میلیارد تومانی سیل، تگرگ و سرمازدگی به بخش کشاورزی استان کرمانشاه
خسارت ۷۷ میلیارد تومانی سیل، تگرگ و سرمازدگی به بخش کشاورزی استان کرمانشاه
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت:۷۷ میلیارد و ۱۴۱ میلیون تومان در اثر حوادثی همچون سیل، تگرگ و سرمازدگی به بخش کشاورزی استان کرمانشاه خسارت وارد شده است.


رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت:۷۷ میلیارد و ۱۴۱ میلیون تومان در اثر حوادثی همچون سیل، تگرگ و سرمازدگی به بخش کشاورزی استان کرمانشاه خسارت وارد شده است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه