۱۰:۲۲:۲۳ - شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
خسارت ۷۷ میلیارد تومانی سیل و تگرگ به کشاورزان استان کرمانشاه
خسارت ۷۷ میلیارد تومانی سیل و تگرگ به کشاورزان استان کرمانشاه
۷۷ میلیارد و ۱۴۱ میلیون تومان در اثر حوادثی همچون سیل، تگرگ و سرمازدگی به بخش کشاورزی استان کرمانشاه خسارت وارد شده است.


۷۷ میلیارد و ۱۴۱ میلیون تومان در اثر حوادثی همچون سیل، تگرگ و سرمازدگی به بخش کشاورزی استان کرمانشاه خسارت وارد شده است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه