12:15:00 - دوشنبه 5 مارس 2018
خشک شدن علت اصلی قطع درختان تاق بستان
خشک شدن علت اصلی قطع درختان تاق بستان
مدیر پایگاه ملی تاق بستان گفت:علت قطع چند اصله درخت در اطراف محوطه تاریخی تاق بستان خشک شدن و احتمال سقوط این درختان بر روی گردشگران بود. ۰/۵ (۰ نقد و بررسی) خبر جدید  کاهش جرائم مرزی در استان کرمانشاه
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه