1:58:34 - یکشنبه 30 دسامبر 2018
داروخانه‌های کرمانشاه تنها مکان مجاز عرضه مکمل‌های غذایی و ورزشی است
داروخانه‌های کرمانشاه تنها مکان مجاز عرضه مکمل‌های غذایی و ورزشی است
رئیس اداره آموزش‌های مردمی علوم پزشکی کرمانشاه گفت: داروخانه‌ها تنها مکان مجاز برای فروش مکمل‌های دارویی، غذایی و ورزشی هستند و هیچ مکان دیگری مجوز چنین کاری را ندارد.

– اخبار استانها – وریا رحیمی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه ، با بیان اینکه آنچه که باید در حیطه ورزش رعایت شود، عدم استفاده از مکملها است، اظهار داشت: بدن هر فردی براساس شرایط آن فرد مانند جنس، سن، وزن و رژیم غذایی نیازمند استفاده از ویتامینهااست و میزان عملکرد اعضای بدن و نیاز روزانه فرد به ویتامین متغیر است.رئیس اداره تحقیق، توسعه و آموزشهای مردمی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه افزود: در جامعه بخشی از مردم به سبب اعتمادی که به نظارتهای مسئولان دارند فرزندان خود را به باشگاههای ورزشی میفرستند ولی ممکن استدر این مکانهاتحت آموزشهای نادرست برای مصرف مکملهای دارویی و غذایی قرار بگیرند.رحیمی با بیان اینکه در بستهبندیدارویی کارخانههامیزان مجاز مصرف هر ویتامین در یک روزمشخص شده است، بیان کرد: جوانها بهویژه آنهایی که ورزش انجام میدهند باید به این نکته توجه کنند که مقدار مصرف ویتامین و مکملها ازنیاز روزانه و ورزشی که در یک روز انجام میدهند بالاتر نباشد.وی بعضی از تفکرات ورزشکاران را اشتباه دانست و گفت: ورزشکاران تصور میکنند که مصرف مازاد ویتامینها مشکلی برای بدن آنها ایجاد نمیکند، اما واقعیت امر این است کهویتامینها مواد شیمیایی هستند که وارد بدن میشوند و اگر مازاد بر مصرف باشند بهطور حتم عوارض جبران ناپذیری را برای اعضای بدن ایجاد میکنند.سربازان فریب دشمن در ترویج مواد مخدر در قالب استفاده از مواد نیروزا را نخورندمحموله ۱۰ میلیاردی مواد نیروزای قاچاق در لرستان توقیف شدباند بزرگ محموله مواد نیروزا غیرمجاز و قاچاق در گناوه منهدم شدرئیس اداره آموزشهای مردمی علوم پزشکی کرمانشاه بیان کرد: داروخانهها از سالمترین مکانهابرای عرضه محصولاتی نظیر مکملهای غذاییبه شمار میروند اما نمیتوان یک صنف را کاملاً پاک و صنفی دیگر را کاملاً ناپاک تلقی کرد چون همه جا افراد سودجو فعالیت دارند که در برابر این گروه باید نظارت بیشتر و برخورد جدیتری انجام شود.رحیمی با بیان اینکه استفاده از مکملها بر قلب و کبد تاثیر سویی خواهد داشت، عنوان کرد: فرآوردههای مکملدارای ترکیباتی مانند پروتئین، ویتامینها و کربوهیدراتها هستند که در طبقه بندی مواد غذایی قرار میگیرند و افراد در استفاده از مکملها نیاز درمانی پیچیدهای پیدا خواهند کرد که احتمال ماندگاری عوارض این محصولات وجود دارد.وی با بیان اینکه ورزشکاران ویتامینها و املاح را به همان اندازه که در داروها تجویز شده است استفاده کنند، گفت: مکملها در طبقهبندی داروها قرار نمیگیرند و براین اساس بر رویشرایط قانونی و کنترلهای قبل از عرضه آنها حساسیتهای دارویی وجود ندارد و از سال۱۹۹۴ سازمان غذا و داروی آمریکا قبل از عرضه فرآورده مکملرا ارزیابی نمیکند.وی کارخانه تولیدکنندهمکمل را مسئولایمنی محصولدانست و گفت: بر روی مکملها نوشته شده است که این فرآوردهتوسط سازمان غذا و دارو بررسی نشده است و بهدلیل جنبه اقتصادی احتمال تقلب در تولید مکملها وجود دارد که مواد تشکیل دهند.رئیس اداره تحقیق، توسعه و آموزشهای مردمی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاهعنوان کرد: براساس قانونتنها منبع مجاز برای عرضه مکملهای غذایی داروخانهها و سپس فدراسیونهای ورزشی است که میتوانند مکملهای غذایی را دراختیار ورزشکاران قرار دهند ولی باشگاهها حقی برای ارائه مکملهای غذایی ندارند.رحیمی با اشاره به اینکه تحت هیچ شرایطی باشگاههای ورزشی و مغازههااجازه عرضه مکمل به ورزشکاران را ندارند، بیان کرد: آنچه که در باشگاهها و مغازه به اسم مکمل فروخته می شود بهطور عمده فرآوردههای غیرمجاز است که براساسبررسی این مواد اکثر آنهافرآوردههایی دارای اشکال بودهاند.انتهای پیام/ ت
منبع :: https://www.tasnimnews.com

خبر جدید  محدودیت‌های ترافیکی پنجشنبه آخر سال در کرمانشاه اعمال می‌شود
0/5 (0 نقد و بررسی)
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه