۱۲:۱۲:۳۰ - دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷
داروی فینگولیمود در درمان بیماری به “ام اس” موثر است
داروی فینگولیمود در درمان بیماری به “ام اس” موثر است
معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه اعلام کرد که در تحقیقاتی که انجام شده است به نوعی درمان موثر برای بیماران ام اس دست یافته است


معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه اعلام کرد که در تحقیقاتی که انجام شده است به نوعی درمان موثر برای بیماران ام اس دست یافته است
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه