۱۰:۵۷:۳۲ - جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷
داشتن شهری پاکیزه حق طبیعی شهروندان کرمانشاهی است
داشتن شهری پاکیزه حق طبیعی شهروندان کرمانشاهی است
مدیرکل دفتر شهری استانداری با تاکید بر حقوق شهروندی مردم تاکید کرد، شهرداری به وظیفه خود در زمینه جمع آوری زباله‌های آبشوران باید عمل کند


مدیرکل دفتر شهری استانداری با تاکید بر حقوق شهروندی مردم تاکید کرد، شهرداری به وظیفه خود در زمینه جمع آوری زباله‌های آبشوران باید عمل کند
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه