۱۱:۱۰:۰۱ - شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷
دانشگاه رازی در مسیر توسعه استان کرمانشاه به خوبی نقش آفرینی کرده است
دانشگاه رازی در مسیر توسعه استان کرمانشاه به خوبی نقش آفرینی کرده است
نشست سالانه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور در دانشگاه رازی با حضور استاندار کرمانشاه آغاز به کار کرد


نشست سالانه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور در دانشگاه رازی با حضور استاندار کرمانشاه آغاز به کار کرد
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه