۱۵:۰۹:۲۳ - یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷
دانشگاه رازی کرمانشاه میزبان یازدهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
دانشگاه رازی کرمانشاه میزبان یازدهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
یازدهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات به میزبانی دانشگاه رازی کرمانشاه در ۱۲ لغایت ۱۴ اردیبهشت خبرگزار خواهد شد.

یازدهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات به میزبانی دانشگاه رازی کرمانشاه در ۱۲ لغایت ۱۴ اردیبهشت خبرگزار خواهد شد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه