16:02:32 - چهارشنبه 11 دسامبر 2019
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سرآمد در بحث اشتغالزایی و کارآفرینی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سرآمد در بحث اشتغالزایی و کارآفرینی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، به عنوان سازمان سرآمد در بحث اشتغالزایی و کارآفرینی در استان معرفی شده است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه