۱۶:۰۳:۰۱ - دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷
دانشگاه کرمانشاه از ظرفیت‌های اداره قرآنی بهره بگیرد
دانشگاه کرمانشاه از ظرفیت‌های اداره قرآنی بهره بگیرد
گروه فعالیت‌های قرآنی ــ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه گفت: دانشگاه کرمانشاه می‌تواند از ظرفیت‌های اداره قرآنی در برنامه‌ها و جشنواره‌های خود بهره بگیرد.


گروه فعالیت‌های قرآنی ــ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه گفت: دانشگاه کرمانشاه می‌تواند از ظرفیت‌های اداره قرآنی در برنامه‌ها و جشنواره‌های خود بهره بگیرد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه