۱۵:۰۰:۱۹ - دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
دبیرخانه دائمی مفاخر و مشاهیر کرمانشاه تشکیل می‌شود
دبیرخانه دائمی مفاخر و مشاهیر کرمانشاه تشکیل می‌شود
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به ناشناخته ماندن بسیاری از مفاخر استان گفت: دبیرخانه دائمی مفاخر و مشاهیر کرمانشاه تشکیل می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به ناشناخته ماندن بسیاری از مفاخر استان گفت: دبیرخانه دائمی مفاخر و مشاهیر کرمانشاه تشکیل می‌شود.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه