۸:۳۴:۴۶ - شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷
دبیرخانه کارگروه اشتغال استان مانعی بلند برای اشتغال
دبیرخانه کارگروه اشتغال استان مانعی بلند برای اشتغال
نشست شورای اشتغال در سراسری تدبیر استانداری کرمانشاه صبح امروز با شرکت اعضاء این نشست و حضور استاندار کرمانشاه تشکیلا جلسه داد


نشست شورای اشتغال در سراسری تدبیر استانداری کرمانشاه صبح امروز با شرکت اعضاء این نشست و حضور استاندار کرمانشاه تشکیلا جلسه داد
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه