به گزارش خبرگزاری برنا در کرمانشاه، هدایت حاتمیمعاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه در جلسه کارگروه پایش آرد و نان استان در استانداری به منظور رسیدگی و تصمیم گیری در خصوص وضعیت آرد و نان، با اشاره به اهمیت افزایش کیفیت نان، گفت: هر چه کیفیت آرد تولیدی در استان بالا برود بدون شک در فرهنگ مصرف نیز تاثیرات مثبتی میگذارد و نیز باعث افزایش شاخص سلامت جامعه میگردد.

خبر جدید  کارت خبرنگاری ویژه برای خبرنگاران ورزشی صادر خواهیم کرد

او تاکید کرد که باید بر روی ارتقای کیفیت آرد تولیدی تمرکز بیشتری کنیم و دولت نیز حاضر است در این زمینه از تولیدکنندگان حمایت کند.

او سپس بر تشویق واحدهای تولید آرد با کیفیت تاکید و افزود: یکی از راهکارهای خوبی که میتواند ضمن ایجاد رقابت به افزایش کیفیت آرد و نان کمککند درجه بندی کارخانههای آرد براساس میزان کیفیتشان است و این باعث میشود که کارخانههای تولید آرد بیشتر از هر چیز به بالا بردن کیفیت و استاندار سازی محصولی که تولید میکنند، توجه کنند.

خبر جدید  به زودی لیگ کشتی کرمانشاه در رده نوجوانان و جوانان برگزار می شود

حاتمی گفت: اگر این درجهبندی شکل بگیرد ما نیز میتوانیم در اختصاص سهمیهگندم براساس همین درجهبندی عمل کنیم یعنی هر چه درجه کیفیت آرد تولیدی یککارخانهای بالا باشد گندم بیشتری به آن اختصاص یابد تا محصول مناسب و سالمی در اختیار جامعه مصرف قرار گیرد.