۱۱:۴۹:۲۵ - چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷
درخواست مددجویان از کمیته ثبت اینترنتی می شود
درخواست مددجویان از کمیته ثبت اینترنتی می شود
میز خدمت اینترنتی برای خدمات رسانی ۴۱ مورد به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) به شیوه الکترونیکی راه‌اندازی شد.


میز خدمت اینترنتی برای خدمات رسانی ۴۱ مورد به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) به شیوه الکترونیکی راه‌اندازی شد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه