۱۰:۴۶:۱۸ - شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
در تامین آب مورد نیاز عشایر کشور مشکلی نداریم
در تامین آب مورد نیاز عشایر کشور مشکلی نداریم
رئیس سازمان امور عشایری کشور گفت: اکنون آبرسانی سیاربه عشایر کشور از طریق ۶۰۰ دستگاه تانکر انجام می‌شود.


رئیس سازمان امور عشایری کشور گفت: اکنون آبرسانی سیاربه عشایر کشور از طریق ۶۰۰ دستگاه تانکر انجام می‌شود.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه