۱۲:۲۳:۳۰ - چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
در سال گذشته ۲۲ مدرسه در طرح هجرت ۳ رنگ آمیزی و نقاشی شده است
در سال گذشته ۲۲ مدرسه در طرح هجرت ۳ رنگ آمیزی و نقاشی شده است
مسئول قرارگاه بسیج سازندگی سپاه صحنه: بسیج در بحث سازندگی پیش قدم بوده و برای رفع محرومیت تمام تلاش خود را انجام می دهد.


مسئول قرارگاه بسیج سازندگی سپاه صحنه: بسیج در بحث سازندگی پیش قدم بوده و برای رفع محرومیت تمام تلاش خود را انجام می دهد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه